Contacten

Navigeer in de linker kolom naar "Contacten" en klik rechts boven op de blauwe knop "+ Nieuw".

Nieuwe contactpersoon

Vul de gegevens in van de collega die je wil toevoegen. Alle velden met een * zijn verplicht. Er is een controle ingebouwd zodat mensen met dezelfde naam niet dubbel ingevoerd kunnen worden

Nieuwe contactpersoon formulier

Klik op "Toevoegen" om af te ronden en je collega toe te voegen.

Navigeer naar "Contacten" in het linker menu en selecteer de contactpersoon waarvoor u wijzigingen wil doen door op de naam van die persoon te klikken.

Klik vervolgens op het potloodje in de rechter bovenhoek van het eerste kader, vlak naast de naam van de persoon.

Klik op "Bijwerken" om de aanpassingen in de gegevens van de persoon op te slaan.

De gegevens van een contactpersoon kunnen enkel bewerkt worden door een Facility manager. Indien u Location Manager bent en toch gegevens wenst aan te passen, vraag dan raad aan uw collega Facility Manager of mail ons op (e-mail adres bluebridge)

OP PUNT ZETTEN

Een Facility Manager (FM) kan een collega van functie wijzigen door te navigeren naar: Contacten - Eén contact kiezen - op bewerk potloodje klikken bij de naam van die persoon - kies een andere Functie in de dropdown - Klik op "Bijwerken".

Er zijn drie mogelijke functies binnen Planifix:

  • Faciliteit beheerder: Deze persoon kan nieuwe tickets, locaties en contacten aanmaken en al de voorgaanden plus facturen raadplegen.
  • Locatie beheerder: Deze persoon kan nieuwe tickets aanmaken, locaties en contacten raadplegen, maar niet wijzigen.
  • Administratie beheerder: Deze persoon kan enkel facturen, creditnota's en dergelijke zien.
Login